“Kogu NRC tiim on äärmiselt tore ja ühtehoidev meeskond, olles üksteisele toeks ja motiveerivaks jõuks ka neil päevil, mil jooksusamm pole just kergemate killast. NRC plussiks on varieeruv ja teadlikult koostatud treeningplaan, mis loob tugeva baasi nii algajale kui ka pikaaegsemale harrastajale sõltumata tema eesmärkidest.”